21/1/08

പതാക

ഊമകളുടെ
രാജ്യത്തിന്റെ
പതാകയാണ്
ഞാന്‍.

മുറുമുറുപ്പുകള്‍
മൂകകാഹളം
മുദ്രവച്ച
തുണി.

മഹാത്മാഗാന്ധി
റോഡും
ഇന്ദിരാഗാന്ദി
എയര്‍പോര്‍ട്ടും
വിവേകാനന്ദന്‍
പാറയുമുള്ള
രാജ്യത്തിന്റെ
കൊടി.

വെടിയിറച്ചിക്ക്
ശവക്കച്ച.
ഫാഷനുള്ള
മുലക്കച്ച.
സിദ്ധാന്ത-
വെളിച്ചങ്ങളുടെ
മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍
വിളിച്ച് വിളിച്ച്
അടഞ്ഞുപോയ
എന്റെ ഒച്ച

കേള്‍ക്കാനാരുമില്ലാത്ത
നിലവിളിക്കുമേലെ
മൌനത്തിന്റെ
മലതുരന്ന്
ചൂളം കുത്തിവരുന്ന
ബധിര തീവണ്ടി.

ഗതികെട്ടു ഞാന്‍
വേരില്ലാത്തൊരു
മരക്കൊമ്പില്‍
മോഡിയിലങ്ങു
തൂങ്ങി.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ