1/1/13

അരുന്ധതീ റോയിക്കും അന്ധാനുയായികൾക്കും


അരുന്ധതീ റായിയുടെ ഡെൽഹിപ്രക്ഷോഭ -നിലപാടിനെ വിമർശിച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടു മുൻപെഴുതിയ പോസ്റ്റുകൾക്ക് പല സുഹൃത്തുക്കളും പലസ്ഥലങ്ങളിലും കമെന്റുകളായും പോസ്റ്റുകളായും എതിരഭിപ്രായമുന്നയിച്ചിരുന്നു. പലേടത്തും ഞാൻ കമെന്റുകളായി മറുപടിയുമിട്ടിരുന്നു. ഒക്കെയും ചിതറിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ നിലപാടെന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ ചിത്രം ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ ഒക്കെയും ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ പോസ്റ്റാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ഭ്രാന്താണ്.. ഒരു വലിയ യാത്രാ ബസിനെ ഒരു രാത്രിയിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടം പോലെ ഏതു റൂട്ടിലേക്കും ഒടിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവർ അവരുടെ കണക്കിൽ ദരിദ്രരാണ്. സുഹൃത്തുമൊത്ത് രാത്രിയിൽ (അസമയത്തെന്ന് പൊതുഭാഷ) യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷപോലും പിടിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ ബസുകാത്ത് ഫുട്പാത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടി മിഡിൽക്ലാസാണ്. യാത്രാ ബസാണെന്നുകരുതി, മദ്യപിച്ചുന്മത്തരായി രാത്രിയാഘോഷിക്കാനിറങ്ങിയവരുടെ ബസിനുള്ളിൽ കയറിപ്പെട്ടുപോയ പെൺകുട്ടിയെ ഏഴുപേർ ചേർന്ന് ക്രൂരമായി മരണംവരെ ബലാൽസംഗം ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് വാറാണ്. അതിനെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ "plays into the idea of criminal poor"!. ക്രൈമിന് ക്ലാസ് വാറെന്ന് പേരിടുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് വാറിന് ക്രൈമെന്ന് തിരിച്ചും പേരിടുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാലാകാലങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ ദളിതർക്കും അബലർക്കും ആദിവാസികൾക്കുമെതിരേ നടന്നുവരുന്ന കൊടിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭിന്നവർഗങ്ങളുടെ യുദ്ധനീതിയാണ് ബലാൽസംഗം എന്ന നൈതീക ബോധം സമൂഹത്തിലേക്ക് അലിച്ചിറക്കുകയാണവർ. ഇരയുടേയും വേട്ടക്കാരന്റേയും വർഗ വർണങ്ങൾ നോക്കി പ്രതികരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് തെറ്റായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ആദിവാസിയും അവർണനും ദളിതനും തെരുവിൽ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. മനുഷ്യനെ വിഭാഗീകരിക്കുന്ന ഒന്നും വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടതല്ല. അത് കറുപ്പായാലും വെളുപ്പായാലും. ഭ്രാന്തുപിടിച്ച ധാർമികത ഊട്ടിവളർത്തുന്ന ഭ്രാന്തുപിടിച്ച സംവിധാനങ്ങളെ ഭ്രാന്തുപിടിച്ച ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് നേരിടാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാവും നേതാക്കന്മാരെയും ബുദ്ധിജീവികളേയും കാത്തുനിൽക്കാതെ തെരുവിലിറങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ സ്വയം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ജനങ്ങൾ എന്നുവെച്ചാൽ ജനങ്ങൾ എന്നുതന്നെയാണ്. അവരിൽ വെളുത്തവർ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കറുത്തവർ ഇറങ്ങി അതിനെ അങ്ങനെയല്ലാതെയാക്കണം. അവരിൽ കറുത്തവർമാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളുത്തവർ കൂടെയിറങ്ങി അതിനെ അങ്ങനെയല്ലാതെയാക്കണം. സ്വയം കറുത്തവരും വെളുത്തവരുമല്ലാതെ മനുഷ്യരായി മാത്രം മാറണം. മാറിനിൽക്കൽ ഒരു മനോരോഗമാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മൈരും സംഭവിപ്പിക്കാത്ത മഹാരോഗം.

ഡൽഹിയിൽ ധാരാളം ബലാൽസംഗങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനുമാത്രം എന്തുകൊണ്ടിത്ര ജനരോഷം ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ചിന്തതന്നെയാവും അരുന്ധതീ റോയിയേയും - Poor Class Culprits Vs Middle Class Victim എന്ന തിയറിയിലേക്കെത്തിച്ചത്. എളുപ്പത്തിൽ നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ആലോചനാസാധ്യതകളിലേക്ക് സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നുവരാത്തതുകൊണ്ടാവും അസാധാരണമെന്നു തോന്നുന്ന ഒരുസിദ്ധാന്തം അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രയോഗം സമീപഭാവിയിലൊന്നും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല.അവർ പറഞ്ഞത് പൊലീസും പട്ടാളവും ഉയർന്നജാതിക്കാരും സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് നേരേ കാണിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഈ സംഭവമെന്നാണ്. സത്യത്തിൽ അത്തരം ഒരു തിരിച്ചടി ഇത്രയും ഹീനമായ മാർഗത്തിലൂടെ നടത്താൻ തക്ക താഴ്ന്നതരം മാനസികാവസ്ഥയല്ല ഇന്ത്യൻ ദരിദ്രവർഗത്തിനുള്ളത്. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അവർ സംഘടിച്ച് ഈ ദന്തഗോപുരങ്ങൾക്കെതിരേ ആഞ്ഞടിച്ചേക്കാം എന്നുപോലും ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്രമാത്രം അടിമത്ത മനോഭാവമാണ് അവരെ ഭരിക്കുന്നത്. ഒരുവശത്ത് തങ്ങൾ എപ്പോഴും അടിയാളരാണെന്നുള്ള അധകൃത ബോധം. മറുവശത്ത് കടുത്ത ധാർമികത. നിയമത്തെയും ദൈവത്തേയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്നത് ദരിദ്രവർഗമാണ്. ദരിദ്രർ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഇരയാകുന്നത് ദരിദ്രർ തന്നെയാകും. അവർ ബലാൽസംഗം ചെയ്യുന്നത് ദരിദ്രസ്ത്രീകളെയായിരിക്കും അവർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വന്തം സ്ത്രീകളുടെ മേൽ മാത്രമായിരിക്കും. സ്ത്രീകളുടെ മേലുള്ള കുതിരകയറ്റം ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായല്ല, ആൺകോയ്മ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ളതാണ്. അരുന്ധതീ റോയി പറഞ്ഞതിൽ ആ ഭാഗം ശരിയാണുതാനും. റേപ്പ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരമായിരുന്നു. ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ. നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ കീഴ്പ്പെട്ട രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗം ചെയ്യുക യുദ്ധതന്ത്രം പോലെയായിരുന്നില്ലേ. അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായി പട്ടാളവും മേൽജാതിക്കാരും പോലീസും ഇതിപ്പോഴും ആദിവാസികൾക്കും ദളിതർക്കും മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും ബലാൽസംഗത്തിനു പ്രതികാരം ബലാൽസംഗം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല. അത് അധാർമികമാണെന്ന കീഴാളധാരണ തന്നെയാകും കാരണം. അടിസ്ഥാനവർഗത്തിന്റെ അമർഷം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നും അത് മധ്യവർഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയും ഉപരിവർഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലമായാണ് ഡൽഹി കൂട്ടബലാൽസംഗം എന്നുമുള്ള വാദം സത്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനവർഗത്തെ അവഹേളിക്കലാണ്.

ഡൽഹിയിലെ കുറ്റവാളികൾ ദരിദ്രരല്ലായിരുന്നു. ഇല്ലാത്തവൻ ഉള്ളവന്റെ പിണിയാളാവുമ്പോൾ, ഗുണ്ടയും, കാവൽനായുമാകുമ്പോൾ അവൻ ഉള്ളവന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ചേക്കേറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. (ബസ്) മുതലാളിയുടെ ഭാര്യയേയോ മകളേയോ സുഹൃത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളേയോ പോലും മുഖമുയർത്തി നോക്കാൻ അവർക്ക് മനസുറപ്പുണ്ടാകില്ല. അവന്റെ വർഗസ്നേഹം സമ്പന്നന്റെ എച്ചിൽപ്പട്ടികളുടെ യജമാനസ്നേഹമാണ്. അതല്ലാതെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലെ സ്വന്തം ജാതിയിൽ - വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ രോദനത്തിന് അവൻ കാതോർക്കുമെന്ന് അവനെക്കുറിച്ച്, അവന്റെ വിധേയത്വ മനസിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആരും ആലോചിക്കില്ല. ഒന്നു കണ്ണോടിച്ചാലറിയാം. രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാർക്കും സമ്പന്നർക്കും വേണ്ടി ഗുണ്ടാപ്പണി-കൊല്ലും കൊലയും - ബലാൽസംഗവും നടത്തുന്നത് അവർ എച്ചിലും മദ്യവും കൊടുത്തുവളർത്തുന്ന കീഴാളരാണ്. അവൻ ചെയ്യുന്നത് മേലാളന്റെ ഇംഗിതങ്ങളാണ്. ഉള്ളവന്റെ എച്ചിൽതിന്ന് തെഴുക്കുമ്പോൾ അവൻ ഉള്ളവനോടുള്ള കൂറാണ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. അവനെ എങ്ങനെ ദരിദ്രനെന്ന് വിളിക്കും? ഇത് മനസിലാക്കാതെയാണ് അരുന്ധതി - Criminal Poor- എന്ന തിയറിയുണ്ടാക്കിയത്. "മിഡിൽ ക്ലാസ് ഗേൾ" എന്നും "അർബൻ യങ്ങ് ഗേൾ" എന്നുമുള്ള അവരുടെ അഭിസംബോധനകൾ അതേക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഗുരുതരമായ അജ്ഞതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. മെയിൻ‌ റോഡിനിരുവശത്തും ഉറുമ്പിൻ കൂടുപോലെ ചേരികളും ഗ്രാമങ്ങളുമുള്ള ഡൽഹീ നഗരത്തിൽ എന്താണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്താണ് അർബൻ ഗേൾ? ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ കാറുവാങ്ങാനാവുന്ന ഇന്ത്യയിൽ, പത്രം വരുത്താനുള്ള കാശില്ലെങ്കിൽപ്പോലും സ്വന്തമായി കാറും കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒരു ബൈക്കുമെങ്കിലും വാങ്ങുക എന്ന മോഹങ്ങൾ താലോലിക്കുകയും കടംവാങ്ങിയെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മധ്യവർത്തിജനത തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിൽ രാത്രിയാത്രയ്ക്ക് ഫുട്പാത്തിൽ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മിഡിൽക്ലാസാകുന്നതെങ്ങനെ? പൂർണമായും തെറ്റായ അവലോകനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊരു അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഡൽഹിയിൽ സംഭവിച്ച ജന‌മുന്നേറ്റം സത്യത്തിൽ എന്നത്തേയും പോലെ പിന്തിരിപ്പൻ വെളിച്ചത്തിൽ കാണേണ്ട ഒന്നല്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി ഇന്ത്യൻ യുവത കാണിക്കുന്ന പ്രതികരണമനോഭാവത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണത്. അത് ഡൽഹിയിലെ നിരാഹാരസമരങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണയായിട്ടായാലും, ശിവസേന നേതാവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെയ്സ് ബുക്ക് കമെന്റായിട്ടായാലും നടന്നുവരുന്ന ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായി വേണം സാധാരണക്കാരന്റെ യാത്രാ വാഹനമായ ബസിനുള്ളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അറപ്പുളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ ബലാൽസംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്തയിൽ ജനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയതിനെ കാണാൻ. ദരിദ്രകുറ്റവാളികൾക്കെതിരായുള്ള പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു അതെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രാന്തൻ പ്രക്ഷോഭമായി നിരത്തിലെ ബസുകളേയും പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളേയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു അത് ചെയ്യുമായിരുന്നത്. മുംബയിൽ മറുനാടൻ ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെയുള്ള കലാപം ഓർക്കുക. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ആരുടേയും ആഹ്വാനമില്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ നദി രാഷ്ട്രപതിഭവൻ ലാക്കാക്കി ഒഴുകുകയായിരുന്നു. തീർത്തും പുരോഗമനപരമായിരുന്നു അതെന്നാണ് എന്റെ വിലയിരുത്തൽ. അനീതിക്കെതിരെ ജനം നിരത്തിലിറങ്ങും നിരത്തിലിറങ്ങുമെന്ന്, ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഏതാണ്ടുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എന്നാൽ പ്രതീക്ഷ നടിച്ചുകൊണ്ടും നാഴികയ്ക്ക് നാൽപതുവട്ടം പറയുന്ന പുരോഗമനവാദികൾക്ക് ജനത നിരത്തിലൂടെ ഒഴുകിവരുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസിലാകുന്നില്ല എന്നതാണ് വിരോധാഭാസം. അതിനെ പുരോഗമനപരമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ദിശാബോധം നൽകേണ്ടവർ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ കയറിയിരുന്ന് വിളിച്ചുപറയുന്ന വങ്കത്തരങ്ങൾ അവരുടെതന്നെ ശരിനിലപാടുകളെക്കൂടി അഴുക്കിക്കളയും.

ഡൽഹിയിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പിന്നീട് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.  http://www.thehindu.com/news/national/far-from-media-storm-up-village-grieves-for-its-daughter/article4253570.ece .ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും മനസിലാവുന്നത് ഡൽഹിയിൽ ബസിനുള്ളിൽ ക്രൂരമായി ബലാൽസംഗം ചെയ്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയും വരേണ്യയല്ല എന്നാണ്."the woman’s parents, who belong to the Kurmi backward-caste community, made many sacrifices to educate their two sons and daughter. Her father, who works in a private company in Delhi, sold three bighas of land in Bihar, bit by bit, to fund her medical studies. The one acre his family owned in this village was also mortgaged." അപ്പോൾ പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ അതേച്ചൊല്ലിയുയർന്ന ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കാരണം ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും! സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ചവുട്ടിത്താഴ്ത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് , പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്കെതിരേയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അത് ആരും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, താമസം ഡെൽഹിയിലാണ്, കൂട്ടുകാരനുണ്ട്, രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നതൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി മിഡിൽക്ലാസും ഉപരിവർഗവുമൊക്കെ ആവുമോ. സത്യത്തിൽ അവൾ പറന്നുയരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന താഴെക്കിടയിലുള്ളവരുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. അവളെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നത് താഴേക്കിടയിൽ നിന്നും ഇനി ആരും അങ്ങനെ പറന്നുയരാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നുള്ള താക്കീതാണ്. 

പട്ടാളവും പോലീസുമൊക്കെ ദളിതരോടും ആദിവാസികളോടും കാണിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളും അറപ്പുളവാക്കുന്ന ബലാൽസംഗങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ പ്രതികരണമുണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നും അതിനെതിരായുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളും എന്തുകൊണ്ട് നിസംഗമായി ജനങ്ങൾ കാണുന്നുവെന്നുമുള്ളത് ഒരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം 'ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ്' എന്ന ഒറ്റയുണ്ടയല്ല. അതിന് പലകാരണങ്ങളുണ്ട് മുലപ്പാലിനൊപ്പം ജനങ്ങളിൽ കുത്തിവെയ്ക്കുന്ന രാജ്യസ്നേഹം എന്ന ലഹരിയാണ് ഒരുകാരണം. പട്ടാളം എന്നത് രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പര്യായമാണെന്ന വിശ്വാസം ജനങ്ങളിൽ രൂഢമൂലമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പട്ടാളം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം രാജ്യരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നും പട്ടാളത്തിനെ വിമർശിക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമാണെന്നുമുള്ള ഒരു അലിഖിത നിയമം തന്നെയുണ്ട്.പട്ടാള നടപടികൾക്ക് പാത്രമാകേണ്ടിവരുന്നവർ രാജ്യദ്രോഹികളാണെന്ന ഒരു തോന്നലും അബോധമനസിൽ പൗരജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. അല്ല അത് ഏറെക്കുറേ ലിഖിതം പോലുമാണ്. പട്ടാളത്തിന്റെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തെ സിവിൽ ക്രിമിനൽ കോടതികൾക്ക് ജൂറിസ്ഡിക്ഷനില്ല. പട്ടാളവും പോലീസും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്കും പരിമിതികളുണ്ട്.

പ്രതികരണങ്ങളുടെ വിവേചനം എന്നത് ഒരു ബഹുമുഖ വിശകലനം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഡൽഹിയിലെ ഈ പ്രത്യേക സംഭവത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജനപ്രതിഷേധം ഇത്രയുയർന്നു എന്നതിനു കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്ന ഒറ്റ ഉത്തരത്തിൽ ചെന്നിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അന്വേഷകന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അയാൾ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റു വസ്തുതകളെ കാണാതെ പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു. രണ്ടായാലും അയാൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന കണ്ടെത്തൽ സമൂഹത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുകയേ ഉള്ളു എന്ന് ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. വെളുപ്പുനിറവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും കൊണ്ടാണോ അവൾ മിഡിൽക്ലാസാണെന്ന് അരുന്ധതിക്കും പരിവാരങ്ങൾക്കും തോന്നിയതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. യുക്തിസഹമായി ചിന്തിക്കും എന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ തോന്നലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തിയറികൾ മെനയുകയും അത് ആധികാരികമാണെന്ന മട്ടിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതും പൊറുക്കാൻ കഴിയുമോ?

1 അഭിപ്രായം:

  1. അവരുടെ ശരി ഇവർക്ക് തെറ്റാവാം. ഇവരുടെ ശരി അവർക്ക് തെറ്റാവാം. എങ്കിലും ഈ കാഠത്തം കടുത്തതും അതിക്രൂരവുമാണ്.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ