6/10/13

പുലിവരുന്നേ പുലി; തൊലിയെടാ വന്ന് തൊലി..

കണ്ണൻ മൊയലാളി:
ടാ കുവേ, നീ പുരപ്പുറത്തു കയറിനിന്ന്പുലിവരുന്നേ പുലിവരുന്നേ എന്നു വിളിക്കണം...പുലിയെത്തുരത്താൻ ആൾക്കൂട്ടം വരണം..നമ്മക്ക് നല്ലോണം നാരങ്ങാള്ളം വിൽക്കാം.
  
പാവം തൊയിലാളി:
പുലി വരാത്തപ്പോ നെലവിളിച്ച് ആളെക്കൂട്ടിയാൽ ശരിക്കും പുലി വരുമ്പോ ആളു കൂടുമോ മൊയലാളി?

 കണ്ണൻ മൊയലാളി:
പുലി വരുമ്പോ എന്തിനാടാ നമക്ക് ആൾക്കൂട്ടം? ശരിക്കൊള്ള പുലിവരുമ്പൊ നാരങ്ങാള്ളം വിക്കാൻ നമ്മക്ക് പറ്റ്വോ?
  
പാവം തൊയിലാളി:
അപ്പോ നെലവിളിയും ആൾക്കൂട്ടവും കണ്ട് ഇനി പുലിയെങ്ങാനും എറങ്ങിയാലോ മൊയലാളീഅപ്പഴും നമ്മക്ക് നാരങ്ങോള്ളം വിക്കാൻ പറ്റൂല്ലല്ലോ..?

കണ്ണൻ മൊയലാളി:
അതിനാണോടാ മണ്ടച്ചാരേ വഴിയില്ലാത്തെ..?ആൾക്കൂട്ടം വന്നു തുടങ്ങിയാ നമ്മള് അനൗൺസ് ചെയ്യത്തില്യോ...പുലീ നീ വരല്ലെ.. ഇതൊന്നും നമ്മളറിഞ്ഞ എടപാടല്ലപുലീടെ രോമത്തിത്തൊട്ടൊള്ള കച്ചോടത്തിനൊന്നും നമ്മക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാന്ന്.. വേണോങ്കി പുലിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞാടുകളെ കൊണ്ട് നേദിച്ചോളാംടാ...

പാവം തൊയിലാളി:
കണ്ണൻ മൊയലാളി വല്യ ആളു തന്നെ..

കണ്ണൻ മൊയലാളി:
പിന്നെന്താടാ സംശ്യം..

**********

പുരോഗമന അശരീരി: “ആണെങ്കില്‍ തന്നെ എന്ത്?”
പിന്നാമ്പുറം:നാരങ്ങാവെള്ളം വിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കണ്ണൻമൊയലാളി പുലിക്കൊള്ള അണ്ടർ വെയറും കൂടി വിറ്റു. പുലി വരുമ്പോൾ അണ്ടർ വെയറു കൊടുത്താൽ പുലി മാറിപ്പോകുമത്രേ. കാര്യങ്ങൾ അത്ര സിമ്പിളാണത്രേ ഇപ്പോ..

1 അഭിപ്രായം: