ആയിരം കടമ്പ - [സ്ക്രിപ്റ്റ്- സീൻ 5]

സീൻ 4 വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


നഗരത്തിലൂടെ ഓടുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ

ഓട്ടോയിൽ ഞെരുങ്ങിയിരുന്ന് യാത്ര 
ചെയ്യുമ്പോൾ ആദിയും പെൺകുട്ടിയും പരസ്പരം 
നോക്കി  ചിരിച്ചു. ആദിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും 
ഇടയിലിരിക്കുന്ന അവളുടെ അച്ഛന് അത് തീരെ
ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല. പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി 
ആദി ചോദിച്ചു.
                                                                ആദി:
എന്താ പേര്?
അച്ഛന്റെ ഗൗരവസ്വരമാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്.
അച്ഛൻ:
                                                                        നാരായണൻ നായർ..
ആദിയുടെ മുഖം ഓർക്കാപ്പുറത്ത് കല്ലുകടിച്ച
പോലെ കറുത്തു.
                                       ആദി പതിയെ പറഞ്ഞു:
                                                                              നല്ല പേര്..

പെൺകുട്ടി ഇരമ്പിവന്ന ചിരി വായ്ക്കുള്ളിലൊളിപ്പിച്ച് 
പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു. സാബിർ അതിലൊന്നും 
താല്പര്യമില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി പിന്നിലേക്ക് 
മറയുന്ന കടകളുടെ ബോർഡുകൾ നോക്കിയിരുന്നു. 
ബാർ എന്ന ബോർഡ് കണ്ടതും അവൻ ഡ്രൈവറെ
ഒന്ന് തൊട്ടു പറഞ്ഞു.
                                                      സാബിർ:
ചേട്ടാ ഇവിടെ നിർത്തിക്കോ..
                                           ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ:
                                                                  അതിന് സ്റ്റേഷൻ എത്തീല്ലല്ലോ.!
                                                    സാബിർ:
ഒരു അത്യാവശ്യ സാധനം വാങ്ങാനുണ്ട് ചേേേട്ടാ..

ഡ്രൈവർക്ക് കാര്യം മനസിലായി. അയാൾ ചിരിച്ചു
കൊണ്ട് വണ്ടി സൈഡിലേക്ക് നിർത്തി.
സാബിർ ഓട്ടോക്ക് കാശ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ആദിയും 
പെൺകുട്ടിയും പരസ്പരം നോക്കി ചിരിച്ചു. 
അകന്നു പോകുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയെ നോക്കി ആദി 
പറഞ്ഞു.

                                                          ആദി:
                                                                  സ്റ്റേഷനിലിറങ്ങിയാ മതിയായിരുന്നു

ഉൽസാഹത്തോടെ സാബിർ ബാറിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ 
സാബിർ പറഞ്ഞു.
                                                      സാബിർ:
                                                                    അളിയൻ സൂക്ഷിച്ചോ ഭക്തി ഇത്തിരി കൂടുതലാ.

ചമ്മലുള്ള ഒരു ചിരിയുമായി ആദി അവനെ അനുഗമിച്ചു.
               
                                                          കട്ട്
തുടരും