22/4/11

ആർദ്രവീണയ്ക്കുവേണ്ടി എഴുതിയത് :(

ഈ രാത്രിയേകാന്ത സാഗരം
മറുതീരത്തൊരാകാശ ജാലകം
മിഴിതോരാതെ കേഴുന്ന താരകം
അതുനീയല്ലീയെൻ ജീവനാളമേ
കരയല്ലേ കരയല്ലേ
കരയിൽ ഞാൻ കാത്തിരിപ്പില്ലേ...

ഈ രാത്രിയേകാന്ത സാഗരം
മറുതീരത്തൊരാകാശ ജാലകം

അകലങ്ങളേതോ സ്വരം
ആഴങ്ങളേതോ സ്വരം
സ്വരശോകരാഗം സാഗരം (2)

തീരം തല്ലും തിരമാലയായ്
നീ തേടും തേടലാണു ഞാൻ..
വരുനീ വരുനീ
മമ ജീവനേവന്നു തൊടുനീ


മോഹങ്ങളേതോ നിറം
ദാഹങ്ങളേതോ നിറം
ഘനമൂകശ്യാമം ജീവിതം (2)

നിറം കെടും ഇരുൾ മാത്രമായ്
ഞാൻ തേടും നിലാവാണു നീ
മിഴിനീർ മിഴിനീർ
മഴ തീരാത്തൊരീ രാത്രിയിൽ..

ഈ രാത്രിയേകാന്ത സാഗരം
മറുതീരത്തൊരാകാശ ജാലകം
മിഴിതോരാതെ കേഴുന്ന താരകം
അതുനീയല്ലീയെൻ ജീവനാളമേ
കരയല്ലേ കരയല്ലേ
കരയിൽ ഞാൻ കാത്തിരിപ്പില്ലേ...


* M3db.com എന്നൊരു കിടിലൻ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് ഈയിടെയാണറിഞ്ഞത്. അതിലെ ട്യൂൺ കേൾക്കൂ പാട്ടെഴുതൂ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചും. ത്രില്ലടിച്ചുപോയി. നിശികാന്ത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആർദ്രവീണ എന്ന ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ട്യൂൺ കേട്ടപാതി കേൾക്കാത്ത പാതി എഴുതിയ പൊട്ടപ്പാട്ടാണിത്. എഴുതിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പേജ് മുഴുവൻ വായിച്ചുനോക്കുന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ചയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു :).കൊതിക്കെറുവിന് ഇവിടെക്കൊണ്ടിടുന്നു. എം.3ഡിബിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും പിന്തുണയും.

17/4/11

മൌനം കൊണ്ട് എനിക്കുചുറ്റും ഞാൻ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന കോട്ടയുടെ വലുപ്പം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു.ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും മിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ സുരക്ഷിതനായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നും ഞാൻ നേരിടുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാനറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. ചതിയിൽ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുപോയി വേട്ടയാടുകയായിരുന്നോ എന്റെ ലക്ഷ്യം? ഒറ്റയ്ക്കുതിന്നുതീർക്കാവുന്നതിൽ അധികം ജീവിതം ഇപ്പോൾത്തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ മിച്ചമുണ്ടല്ലോ!ഏതു വളവിൽ നിന്നാവും ഞാൻ എന്റെമേൽ ചാടിവീഴുക? ഇപ്പോൾ തനിയേ വളരുന്ന ഈ ഭീമൻ കോട്ടയുടെ ഏത് മൂലയിലാണ് ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളത്? ഏതു വാതിലിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ എന്നേയ്ക്കുമായി മറന്നുപോയിട്ടുള്ളത്... !