ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ ഇറച്ചി

.
നിശബ്ദതയുടെ ഒരു വിത്ത്
ഞാന്‍ വീട്ടുമുറ്റത്തു നട്ടു
ഊമകളായ കിളിന്തു വേരുകളെ
വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഉന്നം വെച്ച്
വിത്തു മുളച്ചു

ശബ്ദങ്ങളെ വിഴുങ്ങുന്ന
കൂറ്റന്‍ മൃഗത്തിന്റെ വലിയ വായ പോലെ
വീടിന്റെ വാതിലുകള്‍
തുറന്നും അടഞ്ഞും കൊണ്ടിരുന്നു.
മരം വളര്‍ന്ന് വലുതായി
രാത്രികളും പകലുകളും നിശബ്ദമായിത്തുടങ്ങി
ഇപ്പോള്‍ വീടിനെക്കണ്ടാല്‍
പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ച മരത്തിനു ചുവട്ടില്‍
തളര്‍ന്നിരിക്കുന്ന വൃദ്ധയെപ്പോലെ തോന്നും
മരത്തിന്റെ വേരുകള്‍ കിടപ്പുമുറിയില്‍ പോലും
നിശബ്ദത സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്
വീടിനുള്ളിലാകെ വലകെട്ടി.
ഒരു ചിലന്തിയുടെ നിശബ്ദത..
ഞാന്‍ നിശ്ബ്ദതയ്ക്കുള്ളില്‍ ചുരുണ്ടുകൂടി
വര്‍ഷങ്ങളും യുഗങ്ങളും കടന്നുപോയി
പ്രപഞ്ചങ്ങള്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടാവുകയും
പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ലാതാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും
ഞാന്‍ മരിച്ചതേയില്ല
നിശബ്ദത, ജീവിതത്തെ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ
ഇറച്ചിപോലെ കേടാകാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു.