തെറ്റ്‌

ഞാന്‍ ഒരു തെറ്റാണ്‌ !
ശരിയായിട്ടെഴുതിയിടും
മുരടന്‍ വാദ്ധ്യാന്‍മാര്‍ മനപ്പൂര്‍വം
ചുവപ്പില്‍വളഞ്ഞിട്ട ഒരു വമ്പന്‍ തെറ്റ്‌ !
ശരിയാണെന്നുറപ്പുണ്ടായിട്ടും
പുനര്‍നിര്‍ണയത്തിനപേക്ഷിക്കാന്‍
‍തുനിഞ്ഞില്ല
ശരിയാണു ഞാനെന്നുറക്കെ
കരഞ്ഞില്ല
തെറ്റുകളിലേക്കുള്ള വഴിതുടങ്ങുന്നിടത്തു
ചത്തുകിടന്ന ശരികളെച്ചവുട്ടി
ഞാന്‍ മുന്നോട്ടു നടന്നു
ഒടുവില്‍ തെറ്റുകള്‍കൊണ്ടൊരു
ഘോഷയാത്ര തീര്‍ന്നപ്പൊള്‍
‍എന്നെ തിരുത്താന്‍വന്നവരെ
ഞാന്‍ ആട്ടിയോടിച്ചു
എന്‍റ്റെ തെറ്റുകള്‍ക്കു മാര്‍ക്കിടാന്‍
‍ഞാന്‍ ആരെയും അനുവദിച്ചില്ല
അതിലൊട്ടും പശ്ചാത്തപിച്ചില്ല
തെറ്റുകള്‍കൊണ്ടൊരു
മഹത്തായശരിയുടെ തത്വശാസ്ത്രം
ഞാന്‍ തീര്‍ത്തു..
ജീവിതം...!