23/6/07

പാലം കടക്കുമ്പോള്‍

എനിക്കും എനിക്കും
ഇടക്കുള്ള പാലം
തനിച്ചു കടക്കുമ്പോഴാണു
ഞാന്‍ അറിയുന്നത്
എന്റെ നിഴലിനെക്കാള്‍
ചെറുതാണു ഞാനെന്ന്.

എന്നെക്കാള്‍ വലുതും
എന്നെക്കാള്‍ ചെറുതുമായ
എത്രയോ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ
ഒരു പുഴയാണു ഞാനെന്ന്.

നടന്നിട്ടും തളര്‍ന്നിട്ടും
പാലം തീരാത്തതെന്തെന്നു
കുഴയുമ്പോഴാണ്
എനിക്കും എനിക്കും ഇടയിലേക്ക്
കടപുഴകി കിടക്കുന്നൊരു
ഞാന്‍ തന്നെയാണ്
പാലമെന്നറിയുന്നത്..

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. എനിക്കും എനിക്കും
  ഇടക്കുള്ള പാലം
  തനിച്ചു കടക്കുമ്പോഴാണു
  ഞാന്‍ അറിയുന്നത്
  എന്റെ നിഴലിനെക്കാള്‍
  ചെറുതാണു ഞാനെന്ന്...

  “പാലം കടക്കുമ്പോള്‍“

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. once upon a time, i stumbled upon the fact that my shadow is bigger than me...
  :)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ