26/11/07

ശാ‍കുന്തളം

ആരുടെ പിണമാണ്
ഈ കിടക്കുന്നതെന്ന്
ആത്മാവേ,ഒരു ദിവസം
ഒന്നുമറിയാത്തപോലെ
എന്റെ ശരീരത്തെ നോക്കി
നീ ചോദിക്കും.

ഇക്കണ്ട വഴികളിലൊക്കെ
ഉള്ളംകാല്‍ പൊള്ളും വണ്ണം
അതിനെ നടത്തി,
ഇക്കണ്ട ചെളിയിലൊക്കെ
നീ കൊതിച്ച
സൌഗന്ധികങ്ങള്‍ക്കായിറക്കി,
ഇക്കണ്ട പാതകങ്ങളൊക്കെ
അതിനെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ടും
ഒട്ടുമോര്‍മ്മയില്ലാത്തപോലെ
നീ നടിക്കും.

ഒരിക്കല്‍പ്പോലും
നിന്നോടൊരു മുദ്രാമോതിരവും
ചോദിക്കാതെ,നിന്റെ
വേഴ്ചകള്‍ക്കെല്ലാം, തളര്‍ന്നിട്ടും
വഴങ്ങിക്കിടന്നവള്‍ക്കുമുന്നില്‍
തിരസ്കൃതപ്രേമത്തിന്റെ
ശാകുന്തളങ്ങള്‍
നീ ചമക്കും.

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. എന്നിട്ടും ശരീരം ദര്‍ഭമുനകൊണ്ടെന്നപോലെ നിന്നെ പിന്നെയും തേടും. അപ്പോഴേക്കും നീ പുതിയ ശരീരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വേട്ടയിലായിരിയ്ക്കും.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഒരിക്കല്‍പ്പോലും
  നിന്നോടൊരു മുദ്രാമോതിരവും
  ചോദിക്കാതെ,നിന്റെ
  വേഴ്ചകള്‍ക്കെല്ലാം, തളര്‍ന്നിട്ടും
  വഴങ്ങിക്കിടന്നവള്‍ക്കുമുന്നില്‍
  തിരസ്കൃതപ്രേമത്തിന്റെ
  ശാകുന്തളങ്ങള്‍
  നീ ചമക്കും.


  കിടിലന്‍ വരികള്‍.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ഒരിക്കല്‍പ്പോലും
  നിന്നോടൊരു മുദ്രാമോതിരവും
  ചോദിക്കാതെ,നിന്റെ
  വേഴ്ചകള്‍ക്കെല്ലാം, തളര്‍ന്നിട്ടും
  വഴങ്ങിക്കിടന്നവള്‍ക്കുമുന്നില്‍
  തിരസ്കൃതപ്രേമത്തിന്റെ
  ശാകുന്തളങ്ങള്‍
  നീ ചമക്കും.

  ആധുനിക ശകുന്തളം...!!
  നന്നായിരിക്കുന്നു സനാതനം

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ