29/11/07

ഇരുള്‍

ഇരുട്ടേ,
നീയാണ് കാഴ്ചയുടെ
അഖണ്ഡസം‌ഖ്യ.

വെളിച്ചം കൊണ്ട്
ഹരിക്കപ്പെടാത്തവന്‍;
ഗുണിക്കാന്‍ തുനിയുന്നവനെ
നിര്‍ഗ്ഗുണനാക്കുന്നവന്‍.

എത്ര യുഗങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു!
എത്ര സൂര്യന്മാര്‍ കൊഴിഞ്ഞു!
നീതന്നെ നിത്യന്‍,
നിരാമയന്‍, നിര്‍മ്മമന്‍.

നീതന്നെ,
എല്ലാ ചിരികള്‍ക്കുമുള്ളിലെ
കരച്ചില്‍.
എല്ലാ ഉന്മാദത്തിനും ഉള്ളിലെ
പ്രശാന്തി.
എല്ലാ നെറികള്‍ക്കുമുള്ളിലെ
ചതിവ്.
എല്ലാ കളവുകള്‍ക്കുമുള്ളിലെ
സത്യം.

ഇരുട്ടേ,
നിന്നില്‍നിന്നല്ലേ ആര്യഭടന്‍
ശൂന്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചത് !
“സ്ഥാനം സ്ഥാനം ദശഗുണം”
എന്നളന്നത് !
നീയില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍
ഒന്നുകള്‍ വെറും ഒന്നുകള്‍
മാത്രമാകുമ്പോലെ
വെളിച്ചം വ്യര്‍ത്ഥമായേനെ.

9 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഹരിക്കപ്പെടാത്തവന്‍ !

  ഗംഭീരം എന്നെഴുതി മടുത്തു.

  (ഓഫ്: ഇപ്പൊ സെന്‍ ബുദ്ധിസമാണോ തട്ടകം?)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. നീതന്നെ,
  എല്ലാ ചിരികള്‍ക്കുമുള്ളിലെ
  കരച്ചില്‍.
  എല്ലാ ഉന്മാദത്തിനും ഉള്ളിലെ
  പ്രശാന്തി.
  എല്ലാ നെറികള്‍ക്കുമുള്ളിലെ
  ചതിവ്.
  എല്ലാ കളവുകള്‍ക്കുമുള്ളിലെ
  സത്യം.
  ...
  ഭംഗിയുള്ള വരികള്‍. വാക്കുകളുടെ ചേര്‍ച്ചക്കപ്പുറം ആശയത്തിനു ഒരു ചേര്‍ച്ചക്കുറവു തോന്നി ഇവിടെ.ചിരിക്കുള്ളിലെ കരച്ചിലും നെറികളിലെ ചതിവിനും യോജിക്കുക സത്യത്തിനുള്ളിലെ കളവും പ്രശാന്തിക്കുള്ളിലെ ഉന്മാദവും അല്ലേ. ക്ഷമിക്കണം കവിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില്‍ കൈകടത്തിയതല്ല.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ജ്യോതി ചോദിച്ചതു തന്നെ സിമിയും ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു.ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വരികളില്‍‍ യഥാക്രമം നന്മയ്ക്കുള്ളിലെ തിന്മയും രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും വരികളില്‍ എല്ലാ തിന്മയ്ക്കുമുള്ളിലെ നന്മയും ഇരുട്ടാണ് എന്നാണ് പറയാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. തെറ്റിയോ ?

  രജീഷ് = സന്തോഷം :)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. :). അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ എന്നും ചിന്തിച്ചിരുന്നു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. സനാതനന്‍...

  നന്നായിരിക്കുന്നു..പിന്നെ ഇഷ്ടമായ വരികള്‍ ജ്യോതിചേച്ചി എടുത്ത്‌

  ഇരുട്ട്‌ ഇരുട്ട്‌
  ഇരുട്ടാണ്‌ ഞാന്‍
  ഇരുളാണ്‌ ഞാന്‍
  ആരും കാണുന്ന ഞാന്‍ ഇരുട്ട്‌
  നീയും ഇരുട്ടായിരുന്നെങ്കില്‍
  ഇരുട്ട്‌ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നോ

  നന്‍മകള്‍ നേരുന്നു

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 6. വെളിച്ചം - ഇരുട്ടു്, ചിരി - കരച്ചില്‍, സുഖം - ദുഃഖം .... പരസ്പരപൂരകങ്ങള്‍ ....

  Dualism of existence!!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 7. നീതന്നെ,
  എല്ലാ ചിരികള്‍ക്കുമുള്ളിലെ
  കരച്ചില്‍.
  എല്ലാ ഉന്മാദത്തിനും ഉള്ളിലെ
  പ്രശാന്തി.
  എല്ലാ നെറികള്‍ക്കുമുള്ളിലെ
  ചതിവ്.
  എല്ലാ കളവുകള്‍ക്കുമുള്ളിലെ
  സത്യം.
  ശക്തമായ വരികള്‍.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 8. നീയില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍
  ഒന്നുകള്‍ വെറും ഒന്നുകള്‍
  മാത്രമാകുമ്പോലെ
  വെളിച്ചം വ്യര്‍ത്ഥമായേനെ.

  നല്ല വരികള്‍.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ