2/3/08

മണ്ണിരയും മനുഷ്യനും

മണ്ണിരയ്ക്കും
മനുഷ്യനും തമ്മില്‍
എന്തു വ്യത്യാസം...
രണ്ടറ്റവും തുറന്ന
ഒരു കുഴല്‍!

ചുറ്റുമുള്ള ചെളി
തിന്നുവേണം
നമുക്കും നമ്മുടെ
വഴിതെളിക്കാന്‍.

മണ്ണിരയ്ക്കില്ലാത്തതായി
മനുഷ്യനുള്ളതൊക്കെ
ഒരു കഴുതക്കുമുണ്ട്.
അതില്‍ കൂടുതലും.

ഒരു മനുഷ്യനും
കഴുതയ്ക്കും തമ്മില്‍
എന്തു വ്യത്യാസം.
ജീവനുള്ള ഒരു
ചുമടുതാങ്ങി!

ആരുടെയൊക്കെയോ
ഭാരം ചുമന്നുവേണം
നമുക്കും നമ്മുടെ
വഴിനടക്കാന്‍.

11 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. നമ്മുടെയൊക്കെ മുതുകിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയരാഷ്ട്രീയേതര വിഴുപ്പുകെട്ടുകള്‍, അല്ലേ...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. കവിത നന്നായി,തലേക്കെട്ടില്‍ നിന്നും മാറ്റി നിര്‍ത്തിയതിന് കഴുതകള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചേക്കാം.:)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ഭേദം മണ്ണിരയാവുകയാണു..
  ചെളിയുംതിന്നു ഇഴഞ്ഞങ്ങിനെ ജീവിച്ചാല്‍ മതിയല്ലൊ..അല്ലാ സനാതനാ,അങ്ങിനെയുമില്ലേ ചിലമനുഷ്യര്‍?

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. "ചുറ്റുമുള്ള ചെളി
  തിന്നുവേണം
  നമുക്കും നമ്മുടെ
  വഴിതെളിക്കാന്‍"

  ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക്‌ എന്നെ സന ഓര്‍മിപ്പിക്കണം.

  കവിത നന്നായി

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. ‘മണ്ണിരയും കഴുതയും‘ എന്നായിരുന്നു തലക്കെട്ട് വേണ്ടീരുന്നത്.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 6. Nice blog, especially refreshing to see content that appeals to the Malayalam audience. I would like to introduce you to a quick and easy method of typing Malayalam on the Web.
  You can try it live on our website, in Malayalam!

  http://www.lipikaar.com

  Download Lipikaar FREE for using it with your Blog.

  No learning required. Start typing complicated words a just a few seconds.

  > No keyboard stickers, no pop-up windows.
  > No clumsy key strokes, no struggling with English spellings.

  Supports 14 other languages!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ