ചോരയുടെ അവസ്ഥകള്‍

ചോര എന്ന ദ്രവ്യത്തിന്
മൂന്നവസ്ഥകളുണ്ട്
ഖരം
ദ്രാവകം
വാതകം

വാതവകാവസ്ഥയിലെ ചോരക്ക്
രൂപവും രുചിയും മണവും
ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
ചോര
വാതകാവസ്ഥയില്‍
വ്യാപരിക്കുമ്പോഴാണ്
അപരിചിതരായ
ആരുടെയെങ്കിലും
വിരല്‍ മുറിയുന്നത് കണ്ടാലും
ബലൂണ്‍ പോലെ ചിലര്‍
അബോധത്തിലേക്ക്
പറന്നുപോകുന്നത്.

ദ്രാവകാവസ്ഥയിലെ ചോര
എപ്പോഴും തിളച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും
പ്രതികാരാഗ്നിയിലോ
പ്രതിഷേധാഗ്നിയിലോ
പ്രണയാഗ്നിയിലോ
ആകാം അത്.
രുചിയും മണവുമുണ്ടാകും
പക്ഷേ രൂപമുണ്ടാകില്ല.
തിളച്ച് മറിഞ്ഞ്
കുന്തിപ്പുഴപോലെ
കുത്തിയൊഴുകുന്ന
ചോരയിലാണ്
ചരിത്രത്തില്‍ ചക്രവര്‍ത്തിമാര്‍
അഭിഷിക്തരായിരുന്നതും
മഹാകവികളാകേണ്ടിയിരുന്നവര്‍
മുങ്ങിമരിച്ചതും.

ഖരാവസ്ഥയിലെ ചോരക്കാണ്
ഏറ്റവും സൌന്ദര്യം.
രൂപവും മണവും
രുചിയുമുണ്ടാകും.
ഭാവനാപൂര്‍ണ്ണമായി
അലങ്കരിച്ച
പുഡ്ഡിം‌ഗ് പോലെ
നാവില്‍ വെള്ളമൂറിക്കുന്ന
കാഴ്ചയാണത്.
തലമുറിഞ്ഞുപോയ
കഴുത്തിന് മുകളില്‍ നിന്ന്
നമുക്കതിനെ നക്കിയെടുക്കാന്‍ തോന്നും.