അരുംകൊല

ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊന്ന്
ചോരക്കറ ആറ്റിൽക്കളഞ്ഞ്
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി
ഭർത്താവ്.
'ഞാനെന്റെ ഭാര്യയെക്കൊന്നു'
അയാൾ പറഞ്ഞു.


പോലീസുകാരിലെ ഭർത്താക്കന്മാർ
അന്തംവിട്ട് നിന്നു.
അവരോടൊപ്പം അന്തംവിട്ടു
പോലീസുകാരികളായ ഭാര്യമാരും.

ഭർത്താവിന്റെ വെട്ടേറ്റുമരിച്ചവൾക്ക്
അടുക്കളപ്പിന്നാമ്പുറത്ത്
അടക്കം നടന്നു.
നാട്ടിലെ ഭർത്താക്കന്മാരും
അവരുടെ ഭാര്യമാരും
എല്ലാം പങ്കെടുത്തു...

അയാളെന്തിനവളെക്കൊന്നു?

അവൾക്ക് കാണും മറ്റവൻ..
ആരായാലും അവൻ സുഖിച്ചു..
നാട്ടിലെ ഭർത്താക്കന്മാർ
പരസ്പരം പറഞ്ഞു..

അവരുടെ ഭാര്യമാർ മൂക്കത്തു
വിരൽ വെച്ചു..
ഇവൾ ആളു കൊള്ളാമല്ലോ
ആരാണവൻ!
പെണ്ണുങ്ങൾ
കുശുകുശുത്തു..

കാരണമില്ലാതൊരാൾ
ഭാര്യയെക്കൊല്ലുമോ?
ഭാര്യയെക്കൊന്നാൽ
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുമോ?
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാൽ
കുറ്റമേറ്റു പറയുമോ!

അടങ്ങാത്ത സംശയങ്ങളുമായി
അവരെല്ലാം വീടുകളിൽ പോയി..
മരിച്ചവള്‍ മണ്ണില്‍ അടങ്ങിക്കിടപ്പായി..