പരിശീലനക്യാമ്പില്‍....

പച്ചക്കറി നുറുക്കുന്നതിനുള്ള
പരിശീലനക്യാമ്പില്‍ വച്ചാണ്
ഞങ്ങള്‍ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്
മുനയും മൂര്‍ച്ചയും കണ്ട്
എനിക്കു വല്ലാതെയങ്ങ്
ഇഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി.

ഒരു ചെറിയ കാബേജ്
നാലായി മുറിച്ചുവച്ചാലും
ചോരകഴുകി
ഡിസ്‌പ്ലേ ചെയ്ത
തലച്ചോറുപോലെയിരിക്കും.

കോടതികളില്‍
തലയെടുപ്പുള്ള
തൊണ്ടിമുതലാവാനും
അടുക്കളകളില്‍
വിരലു കണ്ടിക്കുന്ന
ഫെമിനിസമാകാനും
യോഗ്യതയുള്ള ഉഭയലിം‌ഗത്തെ
പ്രണയിച്ചുപോയി
ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ത്തന്നെ.