1/4/08

മരം മരം

മരം മരം
എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്
രാമ രാമ എന്ന്
കണ്ടെത്തിയവന്‍
രാമ രാമ എന്നു ജപിച്ച്
ആദികവിയായി.

മരം മരം
എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്
അരം അരം എന്ന്
കണ്ടെത്തിയവന്‍
അരം അരം എന്നു ജപിച്ച്
ആയുധങ്ങള്‍ രാകി.

മരം മരം
എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്
റം റം എന്ന്
കണ്ടെത്തിയവന്‍
റം റം എന്നുജപിച്ച്
ഉന്മാദത്തിലാറാടി.

രാമ രാമ
എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്
മരം മരം
എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവര്‍
മരം മരം എന്നുജപിച്ച്
ആധിയിലുമായി.

14 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. പാപികളെ പന പോലെ വളര്‍ത്തും എന്ന് ബൈബിളില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

  ഓ ടോ : മരം മരം എന്നുദ്ദേശിച്ചത് കുഴൂരിനെയാ ?
  :)))

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. തരാം തരാം എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്‌
  തരാതെയാവുന്നവരാണ്‌
  ആധിയില്‍ കനലൂതുന്നത്‌

  കവിത ഇഷ്ടായി

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. സനാതനന്‍ വിഷയങ്ങളില്‍ ഇത്ര വൈവിധ്യം വേറെ എവിടെയും കാണാന്‍ പറ്റില്ല. പതിവു പോലെ ഇതും നന്നായിട്ടോ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. മരം മരം
  എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്
  രാമ രാമ എന്ന്
  കണ്ടെത്തിയവന്‍
  രാമ രാമ എന്നു ജപിച്ച്
  ആദികവിയായി.

  മരം മരം
  എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്
  അരം അരം എന്ന്
  കണ്ടെത്തിയവന്‍
  അരം അരം എന്നു ജപിച്ച്
  ആയുധങ്ങള്‍ രാകി.

  മരം മരം
  എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്
  റം റം എന്ന്
  കണ്ടെത്തിയവന്‍
  റം റം എന്നുജപിച്ച്
  ഉന്മാദത്തിലാറാടി.

  രാമ രാമ
  എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്
  മരം മരം
  എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവര്‍
  മരം മരം എന്നുജപിച്ച്
  ആധിയിലുമായി.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. അപ്പ മരക്കച്ചോടാ തൊയില്? ങ്ങളെ പാട്ടു കൊള്ളാം .

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 6. നല്ല കവിത അപ്പൊ മരം മരം എന്നു ജപിച്ചാണു വാല്‍മീകിയുണ്ടായത്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 7. മരം പിന്നെ വളറ്ന്ന്
  കൊടിമരമാവുകയും
  രാമന്‍ തളറ്ന്നു
  കൊടിക്കൂറയാവുകയും..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 8. ആധിയിലായതോ സമാധിയിലായതോ:)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 9. ആ മരം ഈ മരം എന്നു ജപിച്ചല്ലേ രാമ രാ‍മ എന്നുണ്ടായത്?

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 10. വാത്മീകി തന്നെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കണം :)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ