6/10/08

എത്ര ദൂരം

സുദീർഘമായ ഈ മരണത്തിന്
ജീവിതമെന്ന് പേരിട്ടതാര് !

എല്ലാ ഉയരങ്ങൾക്ക് മേലെയും
എല്ലാ ആഴങ്ങൾക്ക് കീഴെയും
സദാ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിശ്ചലതേ,
ദൂരങ്ങളെയെല്ലാം വെട്ടിച്ചുരുക്കി
ഈ നോവൽ ഒന്നു സംഗ്രഹിക്കാൻ
സമയപ്രമാണങ്ങളുടെ
എഴുത്തുകാരനെ ഉപദേശിക്കൂ..

ഒരൊറ്റത്തവണ മരിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ
കാത്തിരിക്കേണ്ടുന്ന കാലം കൊണ്ട്
പുഴുക്കൾക്കെത്രവട്ടം ചിറകുമുളയ്ക്കുന്നു
പൂമ്പാറ്റകൾ എത്രവട്ടം ഇണചേർന്ന് മരിക്കുന്നു !

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. വ്യാമോഹങ്ങളുടെ എത്രയൊ പുഴുക്കള്‍ക്ക്‌ ചിറകു മുളക്കുന്നു.സ്വപ്നങ്ങളുടെ പൂമ്പാറ്റകൾ എത്രവട്ടം ഇണചേർന്ന് മരിക്കുന്നു.അതെ അതെ സുദീർഘമായ ഈ മരണത്തിന് ജീവിതമെന്ന് പേരിട്ടതാര് ?

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. ശൈലിയില്‍ മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട് അടുത്തിടയ്ക്ക്. ചിന്തയുടെതനിമ നിലനിര്‍ത്തിതന്നെ. :)

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  3. അമ്പടാ! അനശ്വരതയില്‍ നിന്ന് പ്രലോഭനവുമായി ക്ഷണികതയിലേയ്ക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടു തിരിച്ചൊരു യാത്രയോ..?

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ