5/12/08

പുഞ്ചിരി

മഞ്ഞുമലകളുടെ മുകളറ്റം
എല്ലാ കപ്പലുകളേയും നോക്കി
പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും
ശൂന്യശൂന്യമായ കടലിനുമുകളിൽ
കാതങ്ങൾ ഓടിത്തളർന്ന
ഏകാകിയായ കപ്പലുകൾ
ആ പുഞ്ചിരിയിൽ പുളകം കൊള്ളുന്നുണ്ടാകും
കപ്പിത്താന്മാരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ചിലതെങ്കിലും
അതിന്റെ ലഹരിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ടാകും
ഒരുനിമിഷത്തേക്ക് കടൽ ഉണരും
കരയിലേക്കെത്താത്ത നിലവിളികളെ
വായ്പിളർന്ന് വിഴുങ്ങും...

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. നന്നായിരിയ്ക്കുന്നു മാഷേ...


  [സിനിമാ സംരംഭത്തെ പറ്റി ഇപ്പോഴാണറിഞ്ഞത്. ആശംസകള്‍]

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഒരുനിമിഷത്തേക്ക് കടൽ ഉണരും
  കരയിലേക്കെത്താത്ത നിലവിളികളെ
  വായ്പിളർന്ന് വിഴുങ്ങും...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. അതെ കണ്ടത് ഒരു മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രമാണ്. പിന്നെ കേട്ടത് നിലവിളികളാണ്.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. കപ്പിത്താന്മാരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ചിലതെങ്കിലും
  അതിന്റെ ലഹരിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ടാകും.

  നന്നായി.ചിലതു മാത്രമാ‍യത്.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. എന്നെപ്പോലെ ചില ടൈറ്റാനിക്കുകള്‍ വന്നിടിച്ച് ആ പുഞ്ചിരിയെ കൊന്നു കൊലവിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും!!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ