പ്രതീക്ഷാനഷ്ടം!

മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളിൽ പ്രതീക്ഷാ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തുറസിലേക്ക് ആശാവഹമായ ഒരു പുരോഗതിയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുക എന്ന ബാധ്യത അഴിഞ്ഞുവീഴുന്നതോടെ നാം ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആരുടെയും അംഗീകാരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കൂസലില്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാട്ടുചെടികളിൽ പൂക്കൾ വിരിയുന്നത് വണ്ടുകളുടെ പ്രതീക്ഷ നിറവേറ്റാനല്ലല്ലോ! ആരെങ്കിലും കവിതയെഴുതട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹം കൂടുമ്പോഴാണോ ഇളംകാറ്റിൽ നമ്മൾ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത്!പ്രതീക്ഷിക്കുകയും നിരാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നാം ആകൃതിപ്പെട്ടുകൊള്ളണമെന്ന് ഗൂഡമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർ നമ്മുടെ സഖാക്കളോ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോ, സുഹൃത്തുക്കളോ ആരാധകരോ ആയാലും അതങ്ങനെ തന്നെ. ഒരാളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റാൻ നമുക്കാവുമ്പോൾ ആയിരം പേരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തകിടം മറിക്കുകയാവും നാം. അതുകൊണ്ട് പൂക്കളേ, പുൽത്തുമ്പുകളേ, മഞ്ഞുതുള്ളികളേ നമുക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത്നമുക്ക് ചെയ്യാം ആരെയും വഞ്ചിക്കുകയും ആരോടും കളവുപറയുകയും ചെയ്യാത്തിടത്തോളം ആരുടേയും നിരാശപ്പെടലിൽ നിരാശരാകാതിരിക്കാം. എന്നു തന്നെയായാലും നമ്മൾ ചവുട്ടി മെതിക്കപ്പെടും.എന്തു തന്നെയായാലും ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വളരാൻ നമ്മൾ തയാറല്ലല്ലോ!