തിത്തിരുത്തിക്കളി...

ഞാനൊരു മുയലാണെന്ന്
എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഞാൻ ഒരു മുയലിനെപ്പോലെ അഭിനയിച്ചു
ഞാനൊരു മാനാകുന്നുവെന്നവർ തിരുത്തി
ഞാനൊരു മാനിനെപ്പോലെ നടന്നു
അവരെന്നെ തിരുത്തിത്തിത്തിരുത്തി
ഞാനവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി
കാടായി, പുഴയായി, പൂവായി പുഴുവായി
അട്ടയായി,പഴുതാരയായി,പാമ്പായി
എന്നെ എനിക്കെന്തുമാക്കിമാറ്റാൻ കഴിവുണ്ടായി
അവർ കുട്ടികൾ ചിരിക്കുമ്പോലെ ചിച്ചിരിച്ചിരിപ്പായി
അവർ തിരുത്തും മുന്നേ ഞാൻ മറിമായാൻ തുടങ്ങി
എലിയായി പൂച്ചയായി,പുലിയായി, സിംഹമായി
മറിമറിഞ്ഞ് മറിമറിഞ്ഞ് ഞാനൊടുവിൽ ഞാനായി
ഒന്നടങ്കം അവർ തിരുത്തപ്പെട്ടു...

തിത്തിരുത്തിക്കളി...

ഞാനൊരു മുയലാണെന്ന്
എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഞാൻ ഒരു മുയലിനെപ്പോലെ അഭിനയിച്ചു
ഞാനൊരു മാനാകുന്നുവെന്നവർ തിരുത്തി
ഞാനൊരു മാനിനെപ്പോലെ നടന്നു
അവരെന്നെ തിരുത്തിത്തിത്തിരുത്തി
ഞാനവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി
കാടായി, പുഴയായി, പൂവായി പുഴുവായി
അട്ടയായി,പഴുതാരയായി,പാമ്പായി
എന്നെ എനിക്കെന്തുമാക്കിമാറ്റാൻ കഴിവുണ്ടായി
അവർ കുട്ടികൾ ചിരിക്കുമ്പോലെ ചിച്ചിരിച്ചിരിപ്പായി
അവർ തിരുത്തും മുന്നേ ഞാൻ മറിമായാൻ തുടങ്ങി
എലിയായി പൂച്ചയായി,പുലിയായി, സിംഹമായി
മറിമറിഞ്ഞ് മറിമറിഞ്ഞ് ഞാനൊടുവിൽ ഞാനായി
ഒന്നടങ്കം അവർ തിരുത്തപ്പെട്ടു...

കടുത്ത മുഹൂർത്തങ്ങളെ വിരൽ പിണച്ചു ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന രോഗം!

ക്രിസ്തോഫ് കീസ്‌ലോസ്കിയുടെ കാമറാ ബഫ് എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു രംഗമുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ നായക കഥാപാത്രം ഫിലിപ് മോസ് ആകസ്മികമായാണ് സിനിമാ രചനയിലേക്ക് ചെന്നു ചേരുന്നതെങ്കിലും ഏറെ താമസിയാതെ അദ്ദേഹം അതിൽ പൂർണമായും വ്യാപൃതനാവുന്നു. സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകുന്ന അയാൾ കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഭാര്യ അയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. തന്റെ സിനിമകളുമായുള്ള ഊരുചുറ്റലിനൊടുവിൽ ഒരുനാൾ വീട്ടിലെത്തുന്ന ഫിലിപ്പ് മോസിനോട് താൻ വേർ പിരിയുകയാണെന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നു. ആകെ തകർന്നു പോകുന്ന ഫിലിപ് “എന്തുകൊണ്ടിപ്പോൾ? എല്ലാം പച്ചപിടിച്ചുവരുന്ന ഈ സമയത്തുതന്നെ എന്തിനാണിത്?” എന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് കസേരയിലേക്ക് വീണുപോകുന്നു. “നാം ഒടുവിൽ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആറുമാസങ്ങൾക്ക് മുൻ‌പാണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ചുമാസം ഗർഭിണിയാണ്. എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അച്ഛൻ“ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ് ഭാര്യ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. പ്രേക്ഷകനെക്കൂടി ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ ഇറങ്ങിപ്പോക്കിന് ഫിലിപ് മോസിന്റ്റെ പ്രതികരണം വിചിത്രമാണ്. ശക്തമായ പ്രഹരമേറ്റിട്ടും അയാൾ ചെയ്യുന്നത് നൊടിയിടകൊണ്ട് വിരലുകൾ ചതുരാകൃതിയിൽ പിടിച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന രംഗത്തിന്റെ ഫ്രെയിം നോക്കുകയാണ്. ഭാര്യ തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോഴേക്കും തന്റെ പ്രവൃത്തി അവൾ കാണാതിരിക്കാൻ ബദ്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടയാൾ. ഒരു ചലച്ചിത്രകാരന്റെ നിഗൂഢമായ മനസ് ഇത്ര കൃത്യമായി മറ്റാരെങ്കിലും വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.