28/10/07

മറ്റൊരുയുഗം

സുഹൃത്തേ
വിനിമയങ്ങളുടെ
അന്തരാളഘട്ടം
കഴിഞ്ഞുപോയോ?
മറ്റൊരു യുഗത്തിനെ
പെറ്റുവോ ഈ ആശുപത്രി ?

നോക്കൂ
ചുണ്ടുകള്‍ മാത്രമല്ലേ
നമുക്കുള്ളു !
കാതുകള്‍
പരിണാമത്തില്‍
നഷ്ടമായിരിക്കുന്നില്ലേ!

വിനിമയം
ചെയ്യാനാവാത്ത
ആശയങ്ങളുടെ
വിരുദ്ധ സമുദ്രങ്ങളായി
വിങ്ങുന്നതു
നമ്മളല്ലേ !

കണ്ടെത്തപ്പെടാത്ത
കപ്പല്‍ച്ചാലുകളായി
വാസ്കോഡഗാമയെ
കാത്തുകിടക്കുന്നത്
നമ്മളല്ലേ!

സുഹൃത്തേ
നീയവിടെ നിന്ന്
പറയുന്നതെല്ലാം
എന്നെ കേള്‍പ്പിക്കാനാണോ?
നിന്റെ ആശയങ്ങള്‍
‍അതിന്റെ സൗന്ദര്യം
ഹാ.!,ആസ്വദിക്കുകയല്ലെ നീ !

സുഹൃത്തേ
ഞാനിവിടെ നിന്ന്
പറയുന്നതെല്ലാം
നിന്നെ ക്കേള്‍പ്പിക്കാനാണോ?
എന്റെ വാചകങ്ങള്‍
‍അതിന്റെ സൗന്ദര്യം
ഹാ.!,ആസ്വദിക്കുകയല്ലെ ഞാന്‍ !

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ചുണ്ടുകള്‍ മാത്രമുള്ള ചിലര്‍
  ചെവികള്‍ അറുത്തുമാറ്റപ്പെട്ടവര്‍
  നന്നായിരിക്കുന്നു

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. സനാതനന്‍...

  നന്നായിരിക്കുന്നു....യുഗം
  ഈ യുഗത്തിലെ മറ്റൊരു യുഗം


  നന്‍മകള്‍ നേരുന്നു

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. സനാതനന്‍...

  നന്നായിരിക്കുന്നു

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. അതെ, ചുണ്ടുകളേയുള്ളൂ, കാതുകള്‍ പരിണാമത്തില്‍ ഇല്ലാതായിരിയ്ക്കുന്നു! നല്ല കവിത!


  (ഓ.ടോ : നീയവിടെ നിന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം
  എന്നെ കേള്‍പ്പിക്കാനാണോ? നിന്റെ ആശയങ്ങള്‍
  ‍അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ഹാ.!,ആസ്വദിക്കുകയല്ലെ നീ !

  ഞാനിവിടെ നിന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം
  നിന്നെ ക്കേള്‍പ്പിക്കാനാണോ? എന്റെ വാചകങ്ങള്‍ ‍അതിന്റെ സൗന്ദര്യം
  ഹാ.!,ആസ്വദിക്കുകയല്ലെ ഞാന്‍ !

  ഹാ, ആസ്വദിയ്ക്കുകയല്ലേ നാം!
  ഇതാണാസ്വാദനം!

  പ്രമോദിന്റെ അര്‍ത്ഥത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം ഇന്നാണു സാധ്യമായത്. കളിയാണു. ആരും സീരിയസാവരുതേ!)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. ചുണ്ടനക്കങ്ങളില്‍ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കുന്നതും കലയാണ്. കേള്‍ക്കാത്തത് കേട്ടെന്ന് പറയുന്നതും...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ