5/11/07

ഒരു പാരമ്പര്യകവിയുടെ അന്ത്യം

അഞ്ജലി ഓള്‍ഡ് ലിപി
കൊണ്ടാണോ ഇപ്പൊഴും
കവിത ടൈപ്പുചെയ്യുന്നത് ?
നിരൂപകന്‍ ചോദിച്ചു
അയ്യോ കുഴപ്പമായോ !
കവി ശങ്കിച്ചു

കാലം മാറിയില്ലേ
കോലവും മാറണ്ടേ
വെറുതെയല്ല
നിങ്ങളുടെ കവിതകള്‍
ഓള്‍ഡായിപ്പോകുന്നത്
നിങ്ങളെ ഞാന്‍
പാരമ്പര്യ കവി എന്നു വിളിക്കും
നിരൂപിച്ചൂ പകന്‍

കവി വിനയത്തോടെ
ചത്തുകിടന്നു
കവിത ഒരു കീ ബോര്‍ഡായി
ചമഞ്ഞുകിടന്നു
ത റ ട പ
ട്ട ണ്ട ണ്ണ....
വായനക്കാര്‍ വായ്ക്കരിയിട്ടു.

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. നിരൂപിച്ചു പകന്‍ !!!

  വന്നുവന്ന് എന്ത് ധിക്കാരവും ആകാമെന്നായി അച്ചടിമഷി കയ്യില്പുരട്ടി മണപ്പിച്ചിട്ടുപോലും ഇല്ലാത്ത ബ്ലോഗ് കവികള്‍ക്ക്. എന്റെ ഭാഷയെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ ഞാന്‍...

  അയ്യോ ഓടിവായോ എന്റെ ഭാഷയെക്കൊല്ലുന്നേ... അയ്യോ..വിടടാ ദുഷ്ടാ.. ഹാ... ഹൂ..

  ഓറ്റോ . കഴിഞ്ഞ കവിതയ്ക്ക് ഞാനിട്ട കമന്റിനെ കവിത എന്ന് വിളിച്ചൂല്ലേ.. എനിക്കതുതന്നെ കിട്ടണം !

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ആ നിരൂപിച്ചു പകന്‍ ശ്ശി ബോധിച്ചു !

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ