പൊരിക്ക

വാതിലിനു വെളിയില്‍
രണ്ടു ചെരുപ്പുകള്‍
കാത്തുകിടക്കുന്നു
പാവങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങോട്ടു
പോണമെങ്കിലും ഞാന്‍ വേണം
മുറിക്കുള്ളില്‍ കട്ടിലും
മേശയും കസേരയും ഒക്കെയുണ്ട്
ഇരുന്ന ഇരുപ്പില്‍ ഇരിക്കാനും
കിടന്ന കിടപ്പില്‍ കിടക്കാനും
മാത്രമേ കഴിയൂ
വല്ലപ്പോഴും ഞാന്‍
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ
മാറ്റിയിരുത്താറും കിടത്താറുമുണ്ട്
അലമാരക്കാണെങ്കില്‍
ഇടയ്ക്കൊക്കെ തുറന്നടയ്ക്കാവുന്ന
ഒരു അന്തരാര്‍ഥമുണ്ട്
ബെഡ്‌ഷീറ്റിനും തലയണയ്ക്കുമൊക്കെ
ഒന്നു ചുളിയുകയെങ്കിലും ചെയ്യാം
ജനാലക്ക് കാറ്റുമായി
ചില്ലറ അവിഹിതബന്ധമുണ്ട്
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും
പൂര്‍ണ അര്‍ഥത്തില്‍
ചലനശേഷിയുള്ള ഒന്നുമില്ലാത്ത
ഒരു മുറിയാണിത്
കാലം കിണഞ്ഞുശ്രമിച്ചിട്ടും
പൊറുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന്
പൊരിക്കയാവുമ്പോഴേ
പൊറുക്കാന്‍ സമ്മതിക്കാതെ ഞാന്‍
കുത്തിപ്പൊളിക്കുന്ന ഒന്ന്
എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കരുത്
ചുമ്മാ ഒരു രസം.