ഇരുട്ടേ നീ വിഴുങ്ങരുത്

എത്ര ഇരുണ്ടതാണീ പകല്‍ ലോകമേ
സൂര്യനില്ല, കിനാവിന്റെ സൌപര്‍ണജാലമില്ല
ജീവനുള്ള ശവങ്ങള്‍തന്‍ കണ്ണുകള്‍
ഭീതിയോടെ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭൂമിയില്‍*ഉന്മേഷിന്റെ ഈ ചിത്രം എന്നെക്കൊണ്ട് വെറുതേ...