30/6/11

അന്ധ - വിശ്വാസം

പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു
മന്ത്രവാദികൾ മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളിൽ അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു
രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശാസ്ത്രത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു
വക്കീലന്മാർ കോടതിയിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു
വൈദ്യന്മാർ താന്താങ്ങൾ ഉപജീവിക്കുന്ന ചികിത്സാപദ്ധതിയിൽ
അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു
അന്ധവിശ്വാസം ആരുടെയെങ്കിലും കുത്തകയാകുന്നതെങ്ങിനെ.

26/6/11

ആകാശവലയിൽ നിന്നിറങ്ങി...

ശാരിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നടക്കുന്ന ധനസമാഹരണം അത്ഭുതത്തോടെയേ കാണാൻ കഴിയൂ. നേരിൽ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ പോലുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യ ജീവിക്കുവേണ്ടി തങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണത്തിൽ ഒരു നല്ല പങ്ക് മാറ്റിവെയ്ക്കാൻ ആളുകൾ മുന്നോട്ടുവരുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ഈ തലമുറയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള പൊതു സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. മനസാക്ഷിയില്ലാത്തവരും സ്വാർത്ഥന്മാരുമാണ് പുതുതലമുറയും ഇന്നത്തെ സമൂഹവും എന്നൊക്കെയുള്ള കിഴവൻമുറവിളികൾ എത്രമാത്രം അർത്ഥശൂന്യമാണ് എന്നതിന് തെളിവാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഈ മൂവ്മെന്റ്.ശാരി ആയിരങ്ങളിൽ ഒരുവൾ മാത്രമാണെന്നും ശാരിയെക്കാൾ ദയനീയമായ കേസുകൾ എത്രയോ കാണുമെന്നും നമുക്കറിയാം.പക്ഷേ സത്യസന്ധമായ ഒരു നിലവിളി തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നാൽ ഒന്നു കാതോർത്തുപോകാത്തവരല്ല ഇന്നത്തെ സമൂഹമെന്നതിന്റെ തെളിവുമാത്രമാണ് ശാരിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ഈ പ്രതികരണം.

ഇന്റർനെറ്റിലുണ്ടായ ഈ ചലനം മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പൊതുജനവും അറിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നു. ദി ഹിന്ദുവും ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും ഇന്ന് ഈ വിഷയം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പേജിൽ ശാരിയുടെ ചിത്രമുൾപ്പെടെ മൂന്നു കോളം വാർത്ത. ഹെഡിംഗ് Noble Gesture - "Online community mobilises fund to save life". എക്സ്പ്രസിന്റെ തിരുവനന്തപുരം എഡിഷനിൽ ഫ്രണ്ട് പേജ് വാർത്ത MASSIVE CHARITY MOVEMENT - " Blog Post Brings Ray of Hope to Leukaemia-hit Girl". ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർച്ചയായും ലക്ഷ്യം എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുവിനും എക്സ്പ്രസിനും നന്ദി.

ഹിന്ദുവിലെ റിപ്പോർട്ട്
--------------------------------------------------
എക്സ്പ്രെസിലെ റിപ്പോർട്ട്

--------------------------------------------രണ്ടു പത്രങ്ങളിലും വന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുള്ളത് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തുകയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. എക്സ്പ്രെസ് 15 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദു ഏതാണ്ട് 20 ലക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പോസ്റ്റിലും ബസിലും ചില കമെന്റുകളിലും വന്നിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്നാവാം ഇത് . ശാരിയ്ക്ക് മജ്ജമാറ്റിവെയ്ക്കലിന് മുൻ‌പ് നടക്കുന്ന കീമോയ്ക്ക് (Salvage chemo therapy ) ചെലവ് 5 ലക്ഷം എന്നാണ് ഡോക്ടർ എഴുതിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എക്സ്പെൻഡിചർ സെർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ആറുമാസത്തേക്കുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതും. മജ്ജ മാറ്റിവെയ്ക്കലിന് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വേണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ചേർത്താവും 20 ലക്ഷം എന്ന് ഹിന്ദു എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആറുമാസത്തിനു മുൻപ് മജ്ജമാറ്റിവെയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സർറ്റിഫിക്കറ്റിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്. മജ്ജമാറ്റിവെയ്ക്കലിന്റെ എക്സ്പെൻഡിചർ സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.

21/6/11

ഒരു സഹായം കിട്ടുമോ ; ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ

21/6/2011 നാണ് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.. ഇന്ന് 6/7/2011....ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റ് എത്രയധികം ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നറിയില്ല..മലയാളികളുള്ളിടത്തെല്ലാം ഈ സഹായാഭ്യർത്ഥന കടന്നു ചെന്നിരിക്കണം.. ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏഴുലക്ഷം രൂപയോളം അനിലിന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ വന്നു..ഇന്നിപ്പോൾ ശാരിയുടെ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കകളില്ല.... ഇന്ന് (6/7/2011) അനിലിനെ വിളിച്ചിരുന്നു... ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആർ.സി.സിയിൽ ശാരിയുടെ ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്താൻ അവശ്യം വേണ്ട ഫണ്ട് തന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് എന്ന് അനിൽ പറഞ്ഞു.ഒരു പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ തന്നെക്കുറിച്ചോ ശാരിയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാതെ തങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാപേരോടും നന്ദിയുണ്ടെന്ന് അനിൽ പറഞ്ഞു... ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണം സമാഹരിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അനിലിന്റെ അക്കൌണ്ട് ഡീറ്റെയിത്സ് മാറ്റുകയാണ്...നന്ദി
മനുഷ്യൻ എത്ര നിസാരനാണെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ആശുപത്രികളിൽ പോകണം.ഏതു കൊമ്പനാനയ്ക്കും കൊടുങ്കാറ്റിനും മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ല എന്ന അഭിമാനബോധം ഓരോ ശ്വാസത്തേയും ഭരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന മഹത്തായ ജീവി, കോശം പോലുമില്ലാത്ത അണുക്കളുടെ മുന്നിൽ അറവുമൃഗത്തിന്റെ നിസഹായതയോടെ വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാം. കടൽക്ഷോഭത്തിൽ കടയിടിഞ്ഞുപോയ നെട്ടത്തെങ്ങിനെപ്പോലെ, ഏറ്റവും ചെറിയ കാറ്റിനെപ്പോലും ഭീതിയോടെ നോക്കി, സ്വന്തം ഉയരത്തെ സ്വയം ശപിച്ചു നിൽക്കുന്നതു കാണാം. ഈച്ചയെപ്പോലെ, പുഴുക്കളെപ്പോലെ എത്ര നിസാരരാണ് നമ്മൾ !

ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ആർ.സി.സിയിൽ പോയി അനിൽ എന്ന പഴയൊരു സഹപാഠിയെ കണ്ടു. ഗവൺ‌മെന്റ് ലോ കോളേജിൽ നിന്നും പലവഴിക്ക് പിരിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങളങ്ങനെ കാണാറില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ സിനിമ എന്ന സ്വപ്നത്തിന്റെ പിറകേയും അവൻ അഭിഭാഷകവൃത്തി എന്ന തൊഴിലിന്റെ പിറകേയും പോയതുകൊണ്ട് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു.ഇടയ്ക്ക് കണ്ടപ്പോൾ പച്ചപിടിച്ചു വരുന്ന തന്റെ തൊഴിലിനെക്കുറിച്ചും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കുസൃതിക്കുടുക്കയായ മകളെക്കുറിച്ചും അവൻ വാതോരാതെ സംസാരിച്ചു ..കുറേ നാളുകൾക്കു ശേഷം ഒരു സുഹൃത്തുവഴി അറിഞ്ഞു അനിലിന്റെ ഭാര്യ (ശാരി) യെ ആർ.സി.സിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.. കാൻസറാണ്.. രോഗം ഗുരുതരമാണ്...കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഏറെ പണം ചെലവാക്കി മരണത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും അനിൽ ശാരിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നറിഞ്ഞു. പിന്നീടൊരിക്കൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തികഭദ്രതയെ തകർത്തുകളഞ്ഞ കാൻസർ എന്ന രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ശാരിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെക്കൊണ്ടുവരാൻ താൻ അനുഭവിച്ച യാതനകളെക്കുറിച്ച് അനിൽ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും എല്ലാം പിടിവിട്ടു പോയി എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജീവിതത്തെ തിരികെ തന്നല്ലോ ദൈവം എന്ന് അവൻ ആശ്വസിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നപ്പോൾ ശ്യാം മോഹൻ എന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഫോൺ കോൾ വന്നു. ശാരിയെ വീണ്ടും ആർ.സി.സിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അനിലിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത പൂർണമായും തകർത്തുകളഞ്ഞ ശേഷം പിൻ‌വലിഞ്ഞ ആ മഹാരോഗം ഇത്തവണ തിരിച്ചുവന്നത് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ രക്താർബുദത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. ഒരു തവണത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഇഞ്ചക്ഷനുള്ള തുകപോലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അനിൽ. മജ്ജമാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇത്തവണ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പ്രതിവിധി. ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവുവരും. ലോ കോളേജിലെ പഴയ സഹപാഠികളെല്ലാം ചേർന്ന് കുറച്ച് പണം സമാഹരിച്ചു നൽകണം എന്ന് പറയാനാണ് ശ്യാം എന്നെ വിളിച്ചത്. ഓരോരുത്തർക്കും പതിനായിരം രൂപവീതമെങ്കിലും കൊടുക്കാനാകുമെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല സഹായമാകുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ജൂൺ ആദ്യവാരമെങ്കിലും കഴിയുന്നത്ര തുക അനിലിന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അനിലിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് അയച്ചുതന്നു. ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരികെ വന്നു. അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച സാമ്പത്തികം കിട്ടിയില്ല. ജൂൺ ആദ്യവാരവും രണ്ടാം വാരവും കടന്നുപോയി. എനിക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ഇടാനായില്ല.അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്യാമിനേയോ അനിലിനേയോ വിളിക്കാൻ എനിക്കൊരു ചമ്മലുണ്ടായി.

മറ്റു പണികളൊന്നുമില്ലാതെ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ടും അനിലിനെ ഒന്നുപോയി കാണുകയെങ്കിലും ചെയ്യാത്തത് തെറ്റാണെന്ന് രണ്ടുമൂന്നുദിവസമായി മനസാക്ഷി കുത്തിത്തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞാനും ഒരു സുഹൃത്തുമായി ആർ.സി.സിയിൽ പോയി അനിലിനെ കണ്ടു. അവൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തവനെപ്പോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നേർക്ക് നടന്നു വന്നു. മജ്ജ മാറ്റിവെയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്നത് ഏതാണ്ട് അസാധ്യമായ ഒന്നാണെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു അവൻ സംസാരിച്ചത്.പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി മുതൽ നാട്ടിലെ സന്നദ്ധസംഘടനകൾ വരെ എല്ലാ വാതിലുകളും മുട്ടി മൂന്ന് മാസത്തെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണം സംഘടിപ്പിക്കാം എന്നുമാത്രമേ അവനു വിശ്വാസമുള്ളു.മൂന്നു മാസത്തിനു ശേഷം ശാരിയെ മരണം കൊണ്ടുപോകും.അമ്മയെ കാണാതെ മകൾ കരയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നനവില്ല..മജ്ജമാറ്റിവെച്ച് ഈ മഹാരോഗത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജീവിതം തിരികെപ്പിടിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ശാരി സന്തോഷവതിയായിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അവന്റെ മുഖത്ത് സങ്കടമില്ല. ആദ്യം തന്നെ ഈ രോഗം അതിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപത്തിൽ വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ മജ്ജമാറ്റിവെയ്ക്കാനുള്ള പണം സംഘടിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്നവൻ പറഞ്ഞു. ഏറെ ചാടിയിട്ടും വള്ളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വീണുപോയ കടൽമീനിന്റെ പരാജയ സമ്മതമായിരുന്നു അവന്റെ ഭാവം. ഇനി എനിക്ക് വയ്യ.വിധി ഇതാണ് എന്ന് കീഴടങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ.

എന്തു ചെയ്യാനാണ്..മനുഷ്യൻ എത്ര നിസഹായനാണ്...ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ കേട്ടു നിന്നു... ഒടുവിൽ മടങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തളരരുതെടാ..പണമുണ്ടാക്കാം..നമുക്ക് ആളുകളോട് ചോദിക്കാം...നീ മജ്ജമാറ്റിവെയ്ക്കൽ അസാധ്യമാണ് എന്ന മനോഭാവം മാറ്റണം..എങ്ങനെ പണം സംഘടിപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കണം...പണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും..ഒന്നും അസാധ്യമല്ല... അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ നേർത്ത നനവ് ഞാൻ കണ്ടു...അവൻ എന്റെ കൈ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു... ഞാൻ ചെയ്തതു ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല..വെറും വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ മോഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നോ...

എന്തായാലും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുടുംബഫോട്ടോയും ചികിത്സാരേഖകളും സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരികെപ്പോന്നത്. അപ്പോൾ അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും മടങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ ഞാനും അതുതന്നെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം...പതിനഞ്ചുലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പങ്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കില്ലേ... ബൂലോക കാരുണ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് സിമിക്ക് (സിമി നസ്രേത്ത്) ഒരു മെയിലയച്ചു. ഈ ലോകത്ത് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ (ഒളിയാക്രമണം നടത്തി ഒരു അനിലിനേയും ശാരിയേയും പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന വിധിയ്ക്കുമറിയില്ലായിരിക്കും) അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ എഴുതുന്നു. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഞാനും ചെയ്യാം..

ഒക്ടോബറിലാണ് മജ്ജമാറ്റിവെയ്ക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്താമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂന്നു മാസം... അനിലിന്റെയും ശാരിയുടേയും ഒരു കുടുംബചിത്രവും ശാരിയുടെ ചില ചികിത്സാരേഖകളും ഇവിടെ ഇടുന്നു. അനിലിന്റെ ഫോൺ നമ്പരും...

Patient's Name: Shari

Address to contact
Anil Kumar
Sarasumani,
13 PK Nagar
Vadakevila
Quilon
Pin Code-691010

Phone Number :+91-7293607979


From
ഇന്നലെ (21/6/2011) രാത്രി ഈ പോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇട്ട ശേഷം ഇന്റർ നെറ്റിലെ സുമനസുകൾ ഒരായിരം സഹായ ഹസ്തങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു വരുന്നുണ്ട്.പ്രതീക്ഷയുടെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്. ഇന്ന് (22/6/2011) വീണ്ടും ആർ.സി.സിയിൽ പോയി അനിലിനെ കണ്ടു..അവൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്നും നൂറുകണക്കിനാളുകളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും എന്തായാലും നമ്മൾ ശാരിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞു.

ശാരിയുടെ ചികിത്സാ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനനൽകുന്നവരുടെ പേരു വിവരങ്ങളും സമാഹരിച്ച തുകയും രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്റർനെറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു ഗൂഗിൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.IFS CODE, SWIFT CODE എന്നിവ അക്കൌണ്ടിന്റെ കൂടെ പുതുതായി ചേർത്തു.

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsE_HDg0B4ZndExTN05uTE5NM3ZsUTRlQkdfRERWOXc&hl=en_US#gid=0

യാത്രക്കാരനിൽ ഒരു കാഴ്ചക്കാരന്റെ ശതമാനം

അഞ്ചുമണി വൈകുന്നേരം
വാഹനങ്ങളുടെ അമറലുകൾ -
കുത്തിയൊലിക്കുന്ന എൻ.ഏച്ച്.47
ഇതാ ഇപ്പോ പൊട്ടിച്ചോടിവരുമെന്ന്
ചുരമാന്തി മുക്രയിടുന്ന മഴക്കൂറ്റൻ
60% ബ്രേക്കും 40 % ലക്കുമില്ലാത്ത
എന്റെ ബജാജ് സി.റ്റി.100
മഴവീണാൽ തളം കെട്ടുന്ന തമ്പാനൂരിൽ നിന്നും
നിന്നുപെയ്താൽ ഒലിച്ചുപോകുന്ന വീട്ടിലേക്ക്
60-65 ൽ ആക്സിലേറ്റർ പിടിക്കുന്ന ഞാൻ

പറയൂ കാഴ്ചക്കാരാ
എത്രശതമാനം സാധ്യതയാണ് വീടെത്താൻ
എനിക്കുള്ളത്?
നിറയെ പുഴമണൽ തിന്നുവരുന്ന
പല്ലിളിച്ച പാണ്ടിലോറി
എന്നെ ഉമ്മവെയ്ക്കാനുള്ള
സാധ്യത എത്ര ശതമാനം?

റോഡിലേക്ക് ഉരുണ്ടുവീണ ആപ്പിൾ
ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടുന്ന
പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ കിഴവനെ
എന്റെ ബൈക്ക് തച്ചുടയ്ക്കാൻ
സാധ്യത എത്ര ശതമാനം?

ഹെൽമറ്റിൽ നിന്നും ഊരിത്തെറിക്കുന്ന
എന്റെ തലയിൽ വി.എസ്.എസ്.സി ബസിന്റെ
കൂറ്റൻ ചക്രങ്ങൾ കയറിനിരങ്ങാൻ
എത്രശതമാനം സാധ്യത?

മഴപെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എത്രശതമാനം?
പെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രശതമാനം?
മഴപേടിച്ച് ഒടിഞ്ഞുവീഴുന്ന മരക്കൊമ്പുകൾക്കടിയിൽ
ഞാൻ ചോരകൊണ്ട് ഒപ്പുവെയ്ക്കാൻ
സാധ്യത എത്ര ശതമാനം?

കാഴ്ചക്കാരാ,
ശതമാനക്കണക്കുകൾ അളന്ന്
നിങ്ങൾ ഒരു കട്ടൻ ചായകുടിച്ച് നിൽക്കുക
ഞാൻ പോയ്‌വരാം
ചിലപ്പോൾ വരാതെ പോകാം
സാധ്യത എത്ര ശതമാനം?
ആർക്കറിയാം?
ആർക്കറിയണം?
എന്തായാലും
തട്ടുകടയിൽ ചായകുടിച്ച്
സാധ്യതകളളന്ന്
നൂറുശതമാനം നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ..!
Published on 6/21/2011

12/6/11

തിരിച്ചറിവുകൾ

കലാസൃഷ്ടികളുടെ മൂല്യം വിപണിയുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് മനസിലായത്. വളരെ ലളിതമാണ് ആ തത്വം. നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നാം ഒരു മാവ് നടുന്നു. കന്നുകാലികൾ കടിക്കാതെയും വേനലിൽ ഉണങ്ങാതെയും നാമതിനെ വർഷങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു.ഒടുവിൽ അത് പൂത്തു കായ്ക്കുന്നു.അപ്പോഴും നാം അതിനെ മൂത്ത് പാകമാകുന്നതുവരെ സംരംക്ഷിക്കുന്നു. ഈ മാങ്ങയെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിയുമായി ഉപമിക്കാം. ഇനി അതിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിപണിയുടെ സ്വാധീനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

കൃത്യസമയത്ത് അതിനെ പറിച്ചെടുത്ത് ഏത് വിപണിയിൽ കൊണ്ട് ചെന്നാലാണ് അതിന് ശരിക്കുള്ള ആവശ്യക്കാർ ഉള്ളതെന്ന് മനസിലാക്കി ആ വിപണിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി വില്പനയ്ക്ക് വെച്ച് കരുതലോടെയുള്ള വിലപേശലുകൾ നടത്തി അതിനെ വിൽക്കുന്നു എന്നു വെയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു നിശ്ചിത വില കിട്ടും. വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്നവൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയായി മുറിച്ച് ഓരോ കഷണവും ആസ്വദിച്ച് തിന്നും. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വിലയുണ്ട്.

ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് മറിച്ചാണെന്ന് വെയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാവ് കായ്ക്കുന്നതോടെ നിങ്ങൾ ആത്മസംതൃപ്തി എന്ന കള്ള സന്യാസത്തിൽ മുഴുകി വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്ന് കഞ്ചാവു വലിച്ചവനെപ്പോലെ സ്വയം മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മരതിയിലാറാടുന്നു.ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ മാവിലെ മാങ്ങ മൂത്ത് പഴുത്ത് നിലത്ത് വീണ് ചീഞ്ഞുപോകും അല്ലെങ്കിൽ എലിയോ കിളികളോ തിന്ന് കാഷ്ടിക്കും.ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിവരം കെട്ട പിള്ളേർ അതിനെ എറിഞ്ഞു തള്ളിയിടും വെറുതേ കിട്ടിയതല്ലേ എന്ന ലാഘവത്തോടെ ഒന്നോ രണ്ടോ കടി കടിച്ച് അഴുക്കുചാലിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകും. ഇതിൽ ഏത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്ക് പുല്ലുവിലപോലുമില്ല.

ഒരു സൃഷ്ടിയെ വില്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിലും പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നതിലും വിലപേശുന്നതിലും ഒക്കെയുള്ള എന്റെ എല്ലാ ചമ്മലുകളും ഇപ്പോൾ പമ്പ കടന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ എഴുത്തിനും എന്റെ കഴുത്തിനും ഒരേ വിലയാണ് സഹോദരാ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.